An Bord Bainistíochta

An Bord

Tá Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh faoin stiúir Bhoird Bainistíochta ina mbíonn athair agus máthair dhaltaí atá ag freastal ar an scoil faoi láthair, ionadaí na múinteoirí, an príomhoide, beirt ionadaí an Phátrúin ó Choiste na gCairde agus beirt ón bpobal páirteach.

‘Siad comhaltaí an Bhoird reatha ná (2015-2019):

Oifig Pairtnéir Oideachais Ainm
Cathaoirleach An Pátrún Natasha Ní Phreastúin
Cisteoir Pobal Muireann de Róiste
Teagbhálaí Coiste Cairde/Bord Bainistíochta/ Coiste Cairde/ BoM liaison officer Tuismitheoirí Róisín Beaver
Cothabháil,Tograí, Sláinte & Sábháilteacht / Buildings Maintenance, Projects, H&S Tuismitheoirí Conchúir Ó Raghallaigh
Oifigeach Árachais, Teangbhálai Ainmnithe/ Insurance officer/ Designated Liaison Officer[ Child Protection] Foireann Teagaisc Ciarán Ó Raghallaigh
  Foireann Teagaisc Laura Nic Rialláin
  An Pátrún Máire Mhic Gearailt
  Pobal Pól Mac Aodhagáin

 

Aidhmeanna

  1. Scoil lán-ghaelach Chaitiliceach, faoi phatrúnacht an Ardeaspaig, a bhunú agus a chothú, gur Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh is ainm don scoil sin.
  2. Oideachas tré mheán na Gaeilge amháin a chur ar fáil do pháistí laistigh de, agus fé réir ag rialacha na Roinne Oideachais do bhunscoileanna na tíre.
  3. An scoil a riaradh de réir Rialacha na Roinne Oideachais.