An Bord Bainistíochta

An Bord

Tá Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh faoin stiúir Bhoird Bainistíochta ina mbíonn athair agus máthair dhaltaí atá ag freastal ar an scoil faoi láthair, ionadaí na múinteoirí, an príomhoide, beirt ionadaí an Phátrúin ó Choiste na gCairde agus beirt ón bpobal páirteach.

‘Siad comhaltaí an Bhoird reatha ná (2019-2023):

Oifig Pairtnéir Oideachais Ainm
Cathaoirleach An Pátrún Róisín Beaver
Cisteoir Pobal Aodh Mac Rialláin
Teagbhálaí Coiste Cairde/Bord Bainistíochta/ Coiste Cairde/ BoM liaison officer Tuismitheoirí Róisín Ní Mhídheach
Cothabháil,Tograí, Sláinte & Sábháilteacht / Buildings Maintenance, Projects, H&S Tuismitheoirí Séamas Mac Samhardáin
Oifigeach Árachais, Teangbhálai Ainmnithe/ Insurance officer/ Designated Liaison Officer[ Child Protection] Foireann Teagaisc Ciarán Ó Raghallaigh
  Foireann Teagaisc Laura Nic Rialláin
  An Pátrún Sorcha Nic Conmara
  Pobal Séamas De Búrca

 

Aidhmeanna

  1. Scoil lán-ghaelach Chaitiliceach, faoi phatrúnacht an Ardeaspaig, a bhunú agus a chothú, gur Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh is ainm don scoil sin.
  2. Oideachas tré mheán na Gaeilge amháin a chur ar fáil do pháistí laistigh de, agus fé réir ag rialacha na Roinne Oideachais do bhunscoileanna na tíre.
  3. An scoil a riaradh de réir Rialacha na Roinne Oideachais.