Cur isteach ar áit i 2021!

Má tá suim agat áit a lorg linn i 2021 ta fáil thíos ar an bhFógra agus ar ár bPolasai Iontrála/Foirm Iarratais. Táimid ag súil go mór le cloisteáil uaibh!

Lean an nasc thíos chun teacht ar an bhfógra:-

http://scoiluidhalaigh.ie/wp-content/uploads/2020/10/F%C3%B3gra-Iontr%C3%A1la-2020-Admission-Notice-2020.pdf

Polasaí Iontrála +Foirm Iarratas anseo:-

http://scoiluidhalaigh.ie/wp-content/uploads/2020/10/Polasa%C3%AD-Iontr%C3%A1la-2020-Foirm-Iarratais-Enrolment-Policy-Application-Form.pdf