Gaelcholáiste ag teacht?

Uasdátú tábhachtach ar Ghaelcholáiste Chill Dara Thuaidh

Is mian linn an scéal is deireanaí ar dhul chun cinn bunú gaelcholáiste i gCill Dara Thuiaidh a roinnt libh.
Is ábhar misnigh dúinn go bhfuil deimhnithe ag an da phátrún, in éineacht leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, go n-osclófar an scoil seo i mí Meán Fómhair 2019.
Tá molta againne go gcuirfidh an dá phátrún, An Foras Pátrúnachta agus Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara/Chill Mhanntáin, tuismitheoirí ar an eolas go luath sa chéad téarma scoile eile, i Meán Fómhair/Deireadh Fómhair 2017.
Coinneoimid ar an eolas sibh.
Coiste Bunaithe Ghaelcholáiste Chill Dara Thuaidh