Leabharliostaí 2018-19

Tá deis ag tuismitheoirí na leabhair a ordú tríd  EasyPayments suas go dtí an Chéadaoin, 27 Meitheamh ag 4:00in. Tar éis an dáta seo ní mór do thuismitheoirí na leabhair a ordú iad féin. Tá na liostaí ceangailte thíos:-

Naionáin Shóisir- Junior Infants

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Rang 4

Rang 5

Rang 6

Rang NSA

Rang NSB

Cinntigh go bhfuil díriú déanta agaibh ar an liosta ag tagairt don bhliain 2018-19. 

Tá éagsúlacht beag sna ranganna N Shinsireacha agus cinntigh arís an rang ceart a roghnú idir NSA agus NSB.