Liostaí Leabhar 2021/22

Lean an nasc thíos chun teacht ar na liostaí. Cinntigí díriú ar rangleibhéal na bliana seo chugainn. Ní mór na billi scoile a íoc tríd EasyPayments.

Follow the link below to access book lists. Please ensure to choose the class level for next year. We ask that the school bill be paid via Easy Payments.

https://drive.google.com/drive/folders/1561Wq7uzTaAe4sx_dDRUnGnf4px3heRg?usp=sharing