Nascanna

Oideachas

Britannica School – an online resource that provides a safe, age appropriate learning environment.

Conradh na Gaeilge

Scoilnet – Iárshuiomh oideachais na héireann Portal for Irish Education

IXL – Maths site for primary/secondary school level

Activity Sheets – related to O’Brien books

SumDog – Free games to make Maths fun

Éire Intliúil – Ingenious Ireland

Web Resources

Spóirt agus Spraoi

Ogras

Eagraíonn Ógras réimse leathan d’imeachtaí spraoiúil, oideachasúla ar fud na tíre do dhaoine óga a bhfuil spéis acu bheith páirteach in óg-ghluaiseacht Ghaeilge, fhuinniúil, bhríomhar.

Cumann na mBunscol

Lárionad eolais faoi pheil, iománaíocht, agus camógaíocht, ón CLG.

TG4 – Teilifís na Gaeilge

Eolas faoi na cláracha éagsúla a chraoltar.

Google na Gaeilge

An t-inneal cuardaigh is cáiliúl agus is cumhactach ar domhan.

Radió na Gaeltachta

Seirbhís iomlán raidió do phobal na Gaeltachta agus do lucht labhartha na Gaeilge ar fud na tíre.

Vicipéid

Eagrán Gaeilge den ciclipéid ilteangach. A lán ailt aistrithe agus níos mó le teacht. Is féidir leat cabhraigh leo, más mian …

Seachtain na Gaeilge

Suíomh Idirlín Sheachtain na Gaeilge ina gheobhaidh tú blas don saghas imeachtaí a bhíonn ar siúl i rith na coicíse.

Foclóirí agus áiseanna eile

Réimnigh Briathar

Áis teangeolaíochata an-úsáideach a thugann eolas faoi bhriathra na Gaeilge.

www.focal.ie

Is é seo an Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge, arna fhorbairt ag Fiontar, DCU i gcomhar leis an gCoiste Téarmaíochta, Foras na Gaeilge.

An Foclóir Beag

Foclóir Gaeilge ar an ngréasán.

Tobar

Téarmaí Gaeilge don Earnáil Phoiblí

Ábhair eile

Déan Flexahedron

Cruthaigh bréagán iontach duit féin le páipéir amháin.

Smithsonian for Kids

Cuireann suíomh Iarsmalainn mhóir Mheiriceá i Washington an-fháilte roimh pháistí.

The Big Zoo

Suíomh lena lán eolais faoi gach ainmhí ar domhain.

Araltas

Suíomh le comhartha do gach clann in Éireann, beagnach.

Dearaigh Suaitheantas Duit Féin

Bain trial as uirlis deartha ag suíomh iarsmalainn an V&A i Sasana.

Tóg Sráidbhaile

Suíomh i Sasana le huirlis chun “virtual village” a chruthú.

Kildare.ie

Eolas faoi gach rud atá ag tarlú i gContae Chill Dara, go háirithe faoin rialtas áitiúil.

Fact Monster

Ciclipéid ghréasáin don aos óg.

Show Me

Suíomh i Sasana stiúrtha ag na h-iarsmalainn, le cluichí suimiúla.