Scoil Dúnta- 15 Nollaig

Meabhraím daoibh go mbeidh an scoil dúnta ar 15 Nollaig agus oidí na scoile ar lá traénála don Churaclam Nua-Theanga. Tá eolas do thuismitheoirí faoin gcuraclam seo tríd an nasc- 

http://curriculumonline.ie/getmedia/49727213-c7d7-4098-b25b-62e5f8e85f90/Curaclam-Teanga-na-Bunscoile_Tuismitheoiri_dha-leathanach.pdf